atl_sliven210 000 лева за спорт от бюджета на Община Сливен за 2012 г. бяха гласувани днес на редовното заседание на местния парламент.

Като направление финансите са разпределени за клубовете развиващи детско-юношески спорт, за клубовете от областната футболна група, за Ученическите игри, за състезатели на предолимпийска подготовка, за финансиране на международни турнири, както и за реализация на проявите от спортния календар на общината. Ще бъдат подпомогнати и съществуващите два клуба за инвалиди.

По приложение 7 към бюджета бяха направени корекции, без да влияят на средствата като цяло. Изменението касае клубовете по джудо, като парите са намалени за единия от клубовете и разпределени за другите два.

“Средствата не са достатъчни, но са съобразени с възможностите на Общината”, коментира за Сливен спорт предсетателят на общинската комисия по спорт Мустафа Мустафов. Той подчерта, че едно от предимствата за спортните клубове в града е, че ползват базата безплатно с всички нейни консумативи, както по тренировъчната, така и по спортно - състезателната дейност.

Мустафов подкрепи становището на кмета Кольо Милев, че в бъдеще на територията на Община Сливен не може да има по няколко клуба от един и същ вид спорт. Стратегия ще бъде да се финансира само по един и то водещ клуб за даден спорт с необходимите резултати.

В прикачения звуков файл чуйте още от Мустафа Мустафов.