K_Krustev_NejkovНе се оправдаха очакванията на председателя на СК „Спорт в училище’06” Красимир Кръстев, който имаше желание до края на 2012 година да се даде ход за построяване на нова зала в града.

Общинският съвет на заседание прие предложението на Кръстев за предоставяне на място за изграждане на многофункционална спортна база. До този момент осъществяването на проектът на спортното министерството се забавя.

„В тази посока мисля, че министерството работи правилно, като не само  възстановява част от разрушената спортна база, но и дава възможности за изграждане на нови обекти от инициативни спортни хора”, каза Кръстев.

В звуковия файл чуйте становището на Красимир Кръстев.