FoyerverkiТри категории на безопасност имат фойерверките, съобщиха от Българския институт за стандартизация.

Попадащите в категория 1 пиротехнически средства за забавление имат много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. Те са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително в жилищни сгради.

Тези от категория 2 представляват ниска степен на опасност и ниски нива на шум. Могат да се употребяват на открито в обособени пространства.

Попадащите в категория 3 фойерверки имат средно голяма степен на опасност. Те са предназначени за употреба на открито в обширни открити пространства,. Нивото им на шум не вреди на човешкото здраве.

По повод изискванията за етикиране се допуска маркировката да се оставя само на първичната опаковка при бенгалски кибрити и пръчици, коледни бомбички, пращящи гранули, искрящи топчета, необикновени кибрити, серпентини, гърмящи конци и топчета за хвърляне. Само на първичната опаковка може да се маркират и ръчни и неръчни искрящи фойерверки, както и подскачащи.

Според това, в коя категория попадат фойерверките има и възрастови ограничения за употребата им. Тези от първата категория не трябва да се дават на деца под 12 години, ограничението за попадащите във втора категория е 16 години, а за трета - 18-годишна възраст.

Информацията трябва да е на официалния език на държавата, в която фойерверките или първичните опаковки са предложени за продажба на дребно. За батерии и комбинации, снабдени с два начални възпламенители, е необходимо вторият възпламенител да бъде ясно маркиран с думите „Резервен възпламенител".

За римски свещи се изисква броя на изстрелите да бъде обозначен. Сборните опаковки, съдържащи една или повече категории, е задължително да бъдат обозначени с най-високата. Изисква се етикетът да включва чистото взривно съдържание на фойерверка.

За категория 3 е необходимо годината на производство да бъде ясно обявена в долния десен ъгъл на етикета.