thumbВ Средно училище „Константин Константинов“ –  Сливен беше открит Център за спорт и отдих. Той е създаден по проект на училището по Националната кампания „За чиста околна среда”, с финансовата подкрепа на ПУДООС и с доброволен труд на ученици, учители и родители. Към него функционират различни ателиета по интереси, свързани с изучаването и опазването на околната среда.

С реализирането на проекта училището се сдоби с площадки за фитнес занимания на открито, а около тях има зелена зона за отдих, която провокира въображението на учениците и създава у посетителите на центъра усет към красота и естетика. В оформения кът ще могат да се провеждат и учебни занимания – така физическото и екологичното възпитание съвместно ще подпомагат децата в тяхното израстване.

На откриването присъства областният управител Татяна Петкова, която поздрави ръководството и екипа на училището, както и ученици и родители, които с труда си са допринесли за изграждането на центъра. „Виждам много усмивки днес, което е показател за Вашата удовлетвореност от свършеното. Спортувайте, бъдете здрави и пазете природата, защото тя ще Ви се отблагодари за грижата. Настоящият център е пример за това, че обединените усилия на учители, ученици и родители са пътят към постигане на успех както в учебната, така и в извънкласната дейност“, каза Петкова.