PMG_-_SlУчениците вече ще имат кратка есенна ваканция, а междусрочната ще бъде заменена от зимна. Министерският съвет прие днес промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

С промените се цели оптимизиране на графика на учебното време през учебната година и създаване на възможност за по-рационалното планиране на ваканциите, които ползват учениците.

Измененията определят нов тип краткосрочна ваканция - есенна, във времето около 1 ноември - Деня на народните будители, който и към момента е неучебен за учениците от всички класове.

Чрез промените се създават условия за кратък отдих на всички ученици в най-продължителния период от учебното време - първия учебен срок.

Друга промяна предвижда съществуващата междусрочна ваканция да бъде заменена със зимна ваканция.