magistralaПърва копка на Лот 8А по проект “Транзитни пътища V” ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството и зам-председатебят на Народното събрание Анастас Анастасов. Церемонията ще се състои на Селскостопанското летище „Зимница” , път I-7, между Петолъчката и село Зимница. Лот 8А е с дължина 32.7 км и е разделен на 2 подучастъка: Път I -7 “Пътно кръстовище с път I-6 (Петолъчката) с. Веселиново” - 15,4 км; и Път І-7 „с. Веселиново – с. Окоп” – 17,3 км.

Проектът е на стойност 5 702 382, 38 евро без ДДС. Средствата за реализирането му са осигурени от Европейската инвестиционна банка и от държавния бюджет. Изпълнител на проекта е консорциум “Страбаг -8”. Строителният надзор ще се извършва от “Трансконсулт - БГ” ООД, гр. София.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 24 месеца. С реализирането на проекта ще бъде рехабилитиран съществуващият път и ще бъде направена реконструкция на пътните връзки.