NCAВ Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА) второто класиране за задочно обучение вече е факт. От днес (22 август) до края на седмицата ще тече по график записването на редовните студенти в отделните специалности.

От тази учебна година НСА стартира нова магистърска програма „Младежка идентичност и спорт” с насоченост към европейските измерения на физическото възпитание и спорта като инструменти за реализиране на младежки социални политики.

Съдържанието на програмата обхваща интердисциплинарни знания за мястото, спецификата и динамиката на младежките групи в обществото, както и за ролята на физическото възпитание и спорта в сложните процеси на формиране на младежката идентичност, социалното включване и личностната реализация.

Целта е да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за администриране на младежки и спортни дейности в държавни институции, академични среди, обществени органи, неправителствени и международни организации. Успешно завършилите програмата ще придобият професионалната квалификация „магистър по младежки дейности и спорт” и ще  могат да работят и като ръководители, експерти, консултанти и обучители по европейски проекти в посочените сфери.

Обучението е с продължителност три семестъра. Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен в НСА или друго висше училище. Документи за магистърските програми се подават от 1 септември в Ректората в Студентски град.

От Учебния отдел на НСА отчитат тазгодишната кандидат-студентска кампания като успешна. Най-голяма конкуренция по традиция регистрира специалност „Футбол” на Треньорския факултет в Академията, където тази година пет души се бориха за едно място.

Общият брой на новоприетите медалисти от олимпийски, световни и европейски първенства е 37, като 5 от тях са параолимпийци.