logo_sportnoLogoВ края на месец май приключи работата на Спортно училище „Димитър Рохов“ по проект „Английски език, спорт и технологии в нашето училище“. Проектът включваше дейности, насочени към повишаване на компетентностите  на педагогически специалисти и бе съфинансиран по програма Еразъм+.

  • Sportno_proekt_rukov20

Началото бе дадено през лятото на 2019 г. Последва успешното участие на  трима представители на училището в структурирани курсове, които се проведоха във Великобритания. За получените компетентности педагозите получиха сертификат и документ Europass Mobility.

В следващата фаза на проекта бяха осъществени дейности по  интегриране на придобитият опит в учебните часове, както и споделяне на наученото в специално подготвени за целта срещи с педагогическия колектив на училището и учениците от 10 до 12 клас, които се обучават за професията „помощник – треньор“.

В условията на дистанционно обучение педагогическите специалисти приложиха научените  съвременни методики на преподаване като използваха възможностите  на информационните технологии в  електронни класни стаи.

Разпространението на проектните резултати на територията на училището и извън него е важна част от популяризирането на идеята за сътрудничество между страните членки на Европейския съюз. В изпълнение на тази задача, екипът подготви и издаде материали, в които представи кратка информация за съдържанието на обученията и сподели получения добър опит и лични впечатления.

Участието на  педагози от Спортно училище в курсове свързани с повишаване на квалификацията е важна крачка към  качественото извършване на образователния процес. Такава възможност за придобиване на добър опит предоставя европейската програма Еразъм+  пред всички преподаватели, желаещи да повишат качеството на работата си по различните общообразователни и специални предмети.