срещаВтората Национална среща на денталните специалисти завърши с конкретни предложения. Те ще бъдат изпратени до Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Български зъболекарски съюз и Парламентарната комисия по здравеопазване. „Промените касаят специализираната детска дентална медицина. Предлагаме обема на дейностите за децата да бъде без ограничения. Във връзка със свръх-хоспитализацията в болниците, за която се говори, и която натоварва много НЗОК, ние предлагаме част от клиничните пътеки по лицево-челюстна хирургия да бъдат изведени в извънболничната помощ. Така ще се осигури така наречената „еднодневна хирургия” и ще се намалят финансовите средства, предвидени по тези пътеки”, каза д-р Живка Георгиева - управител на Общински Дентален център-Сливен, организатор на срещата. Денталните специалисти искат още възможност за лечение под анестезия, без увеличение на обема, на лицата с психични заболявания над 18 години. В настоящия рамков договор е предвидено лечение само за децата до 18 години. Това предложение изключително касае Дома да възрастни хора с увреждания на Качулка, край Сливен. Една част от тях са със затруднено отваряне на устата и не могат да бъдат лекувани, ако не са под обща анестезия. Другото предложение се отнася за здравноосигурените лица над 63 години. „Искаме при тях да се замени основния пакет с пакет за подвижно протезиране. В България има около 2 милиона пенсионери, които се нуждаят от протезиране. Тези, които нямат зъби, не могат да ползват да ползват основния пакет – преглед и две манипулации – екстракция или обтурация. Затова предлагаме за сметка на този обем, хората да ползват пакета подвижно протезиране”, каза още д-р Живка Георгиева. Зъболекарите искат всички предложения да бъдат разгледани с участието на техни експерти. Д-р Георгиева се надява, че промените ще бъдат приети и ще бъдат включени в новия рамков договор. Тя потвърди желанието на Българския зъболекарски съюз да се възстанови ролята на БЗС и БЛС при договарянето и изработването на Националния рамков договор и връщането на арбитража в доболничната помощ. Националното сдружение на денталните центрове и Общински Дентален център-Сливен предлага срещата да стане традиционна и всяка година през септември да се обсъждат проблемите на денталната медицина, за да има време предложенията да бъдат внесени преди сключването на Националния рамков договор. Д-р Георгиева изрази задоволство от провеждането на срещата тази година и оцени присъствието като изключително сериозно. Гости на форума бяха проф. д-р Доан Зия – съветник по здравните и социалните въпроси на министър-председателя на Република България, д-р Николай Шарков - председател на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз, проф. д-р Милена Пенева - ръководител на епидемиологичната проучване - Национална програма за профилактика на оралните заболявания у деца от 0-18 г. в България и др.