Lechkov3Ямболският окръжен съд насрочи дата на върнатото за ново разглеждане дело срещу бившия кмет на Сливен Йордан Лечков.
През септември миналата година състав на Окръжен съд Ямбол постанови тригодишна условна присъда с пет години изпитателен срок за бившия градоначалник. Лечков беше признат за виновен, затова че в качеството му на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения от Закона за общинската собственост и от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съдът прие, че Лечков е предоставил недвижим имот - частна общинска собственост - бивш казармен район, за ползване от местни фирми, без да направи публичен търг или публично оповестен конкурс за сключване на договор за наем и по този начин е ощетен бюджетът на общината с над 671 000 лева. След обжалване на наказанието Бургаски апелативен съд върна делото за повторно разглеждане отново на окръжна инстанция. Според бургаските магистрати присъдата е постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Според Апелативния съд в Бургас мотивите на Ямболския окръжен съд имат декларативен характер и се свеждат до препис на обвинителния акт и посочените от експертите заключения. Липсва какъвто и да било анализ на събраните по делото гласни и писмени доказателствени средства, се казва в мотивите на БАС. Сега делото ще се гледа от друг съдебен състав. Заседанията на Ямболския окръжен съд са насрочени за 14 и 15 май от 9.30 часа. Делото срещу Йордан Лечков се гледа в Ямбол, след като всички съдебни състави в Сливен си направиха отвод.