Zam_min_EnergetikaСпортна зала „Васил Левски” и Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” ще бъдат с модерна отоплителна инсталация  по проект на Община Сливен с министерството по енергетика.

Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков днес връчи на кмета Стефан Радев чек на стойност 271 388 лева като допълнително финансиране по проект за подобряване на енергийна ефективност в общински сгради.

В спортната зала средствата ще бъдат използвани за отопление и вентилация от най-модерен тип на баскетболното игрище, както във фитнес залата, съблекалните и прилежащите помещения.

В гимназията ще бъде изградена абонатна станция, която да бъде включена към Топлофикация, за да се осигури ефективно отопление по модерни системи.

Проектът е одобрен. До седмица кметът Стефан Радев ще подпише договора, след което ще се извърши процедура по избор на изпълнител. Проектът трябва да завърши до 30 април 2017 година.

Съгласно данните от направения енергиен одит, след реализиране на мерките за енергийна ефективност, ще се постигне икономия на енергия и намаляване въглеродните емисии. За спортна зала ”Васил Левски”  се очаква икономия от   19 % от размера на сегашното потребление на енергия в обекта. С намаляване на потребяваната енергия ще се реализира и намаление на въглеродните емисии с 33 тона годишно.
За ПХГ „Дамян Дамянов“ се очаква икономия на енергия до  47 % от размера на сегашното потребление на енергия в обекта. С намаляване на потребяваната енергия ще намалеят и въглеродните емисии с 11 тона годишно.

Настоящият проект е допълнение на реализиращ се в момента проект "Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен" по Компонент 1 на схема BG04-02-03 за финансиране на мерки за енергийна ефективност на 4 сгради: ОУ "Христо Ботев", Спортно училище „Димитър Рохов”, Дом за стари хора, СУ „Хаджи Мина Пашов”. В момента в четирите сгради текат строително-монтажни работи.