Leka_atl_17_zona_nagrМинистерският съвет одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 24 705 лева, съобщи пресслужбата на кабинета.

Средствата са за изплащането на стипендиите за третото тримесечие на 2017 година на 41 ученици с високи постижения в областта на спорта.

Финансирането се осигурява по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година.