largo_SlivenЗаявления за тротоарно право могат да се подават от днес, 2 януари, съобщиха от Община Сливен.
На база заявлението се издават  разрешителните за поставяне на маси пред заведения за хранене и развлечение за тази година.

Необходими документи са заявление по образец, декларация за регистрация в Търговския регистър, документ за собственост или за наем на обекта и схема, утвърдена от гл.архитект.

Разрешителните се издават в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Таксата се заплаща ежемесечно, до 30-то число на месеца, предхождащ месеца за който се отнася.
За зимния период таксата се заплаща с 50 % намаление.