LazarovdenС Лазаровден започва подготовката за Великата седмица и Христовото възкресение. Една седмица преди Великден, в събота, от стари времена става весел празник.

Наричат го Лазаровден, Лазарица, Лазар, Лазарова събота.

Лазаровден е християнски празник, носещ името на Свети Лазар, който се празнува на осмия ден преди Великден. Поради това, че Великден се определя по лунния календар, а не по слънчевия, Лазаровден се пада всяка година на различна дата, но винаги в събота.

По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден — Връбница (Цветница) . Прослава и възпев на Лазаровден носят лазарките. Това са млади момичета на възраст от 6 до 12 години.

34 мъже носят името Лазар в бщина Сливен. 23 от тях са с постоянен адрес в града, а 11 в селата.