Proekt_2Работна среща, организирана от Сдружение „Гражданско общество“ по проект „Заедно към толерантност“, се проведе в Център за обществена подкрепа - Нова Загора.
Проектът е финансиран от Български фонд за жените.

В рамките на срещата се обсъдиха проблеми и добри практики в Регистрационно-приемателен център с. Баня. Споделени бяха практики  в координацията и работата между институциите.
Гост лектор на срещата беше Йовелина Тодорова, която е психолог и работи в Центъра в Баня. Участниците в срещата споделиха човешки истории за оказана помощ, както от хората от селото и институциите, така и от пребиваващите в центъра.
Пребиваващите в центъра са добре приети в селото, в Дом за стари хора, в който децата с помощта на персонала от центъра често изнасят представления.

  • Proekt_1

По време на дискусията се  обсъдиха  теми свързани с бремените жени, които са преминали през лагера и нуждата им от здравна грижа и как тя се осъществява, записването на децата в местното училище, проблемите, които носят семействата при идването си в България свързани с насилие, ранни бракове, както  и мястото на жената в семейството.

Според работещите в центъра, трудностите на семействата са, когато излязат извън защитената среда и трябва да решават бъдещето си и това на децата. Оттук на къде е най-честият въпрос, който задават семействата.

Проект „Заедно към толерантност“, който се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на  Български фонд за жените , цели да бъде осъществен диалог и обсъждане на проблемите, мерките и дейностите, свързани с подкрепа на жените и децата бежанци/мигранти.

  • Proekt_3

Инициативата на Български фонд за жените за работа по проблема с бежанската криза и мигрантската вълна е в подкрепа на мисията на фонда за изграждане на свят без насилие и дискриминация, в който всеки може да разгърне своя потенциал и възможности.