Gr_obstestvo_2Кръгла маса, организирана от Сдружение „Гражданско общество“ по проект „Заедно към толерантност“ се проведе в залата на Областна администрация -  Сливен. Дейностите по проекта са финансирани от Български фонд за жените.

Кръглата маса откри Камен Костов, заместник областен управител на област Сливен. Той подчерта, че темата е от изключителна важност, както за нашата страна, така и за Европейския съюз и политиката за подкрепа на бежанците е дълбоко засегната в обсъждането на новия бюджет на ЕС.

  • Gr_obstestvo_1

На срещата присъстваха експерти, социални работници и представители на организации и институции от област Сливен.

Информация по темата представиха Диана Нинчева – доброволец работа с бежанци и Диана Димова – експерт бежанци.

Диана Нинчева представи проект „Заедно към толерантност" и необходимостта институциите да обединят усилията си за подкрепата на бежанците, потърсили закрила, особено важна е организираната междуинситуционална подкрепа за жените и непридружените деца бежанци. Експертът запозна участниците с резолюция на Европейския парламент, обсъждана на 02.05.2018 г., свързана с настаняването и закрилата на децата мигранти и семейства с деца мигранти.

  • Gr_obstestvo_3

Диана Димова – експерт бежанци, представи добри практики за подкрепа на бежанци в България. Кратки филми показаха реални истории на бежанци и трудностите, през които са преминали. Тя запозна присъстващите с осъществени дейности, проекти и инициативи за подкрепа на бежанци от неформална група от доброволци в Стара Загора, обединяваща хора с различни професии, статус и експертиза. Димова разказа трогващи истории за променени човешки съдби, за живота на бежанците в регистрационно приемателните центрове в България, за човешките взаимоотношения и помощ към търсещите закрила бежанци.

Директорът на Основното училище в с. Баня, където се намира един от Регистрационно приемателните центрове, разказа за живота на децата от лагера, посещавали училището през годините. Тя сподели, че децата бързо се адаптират и посещават с желание училището, както и че няма проблеми между хората от селото и хората от центъра.

В дискусията важен акцент беше взаимодействието между институциите, начини да се реагира към бежанците спокойно и с хуманност, възможността да се помогне на бягащите от войната, а загубилите домовете и близките си да получат достоен живот и възможност да станат част от обществения ни живот.

Всички присъстващи се обединиха около мнението, че е необходимо да се провеждат повече срещи за показване на добрите примери за подкрепа и информиране на обществото за тежката човешка съдба на бежанците, за това че сред тях има деца и жени, които са уязвими и се нуждаят от подкрепа. Голяма част от участниците изявиха готовност да участват като доброволци в бъдещи инициативи за подкрепа на бежанците в България.

Проект „Заедно към толерантност“, който се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на  Български фонд за жените, цели да бъде осъществен диалог и обсъждане на проблемите, мерките и дейностите, свързани с подкрепа на жените и децата бежанци/мигранти.

Инициативата на Български фонд за жените за работа по проблема с бежанската криза и мигрантската вълна е в подкрепа на мисията на фонда за изграждане на свят без насилие и дискриминация, в който всеки може да разгърне своя потенциал и възможности.

Последна промяна (Вторник, 15 Май 2018 08:34)