slivenОбществената комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на Община Сливен разкрива процедура за номинации за носител на наградата за 2018 година.
Предложенията се приемат в деловодството на Общински съвет – Сливен, в срок до 5 октомври , включително. 

За предложения изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достижения, за висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на община Сливен. Предложения за връчване на наградата могат да се правят от лечебни и социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и граждани. 
Те трябва да са в писмен вид, съпроводени с творческа или трудова биография на предложените.

Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония, в навечерието на празника на Сливен – Димитровден.