radoslava_posr2_03_19Европейската шампионка в тласкането на гюле  Радослава Мавродиева да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Сливен“. С гласуването на това предложение ще започне редовното заседание на ОбС Сливен на 18 април.

Председателят на местния парламент Димитър Митев обяви и допълнителните точки в дневния ред за предстоящата сесия. Те ще бъдат три. Една е свързана с промяна в състава на Обществената комисия, която ще определи носителя на наградата „Аргира Жечкова“.
Друга допълнителна точка е свързана с разглеждането на годишните финансови отчети и показатели на „Дентален център – Сливен“ ЕООД.

Акцент в дневния ред е промяна в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на общината. Изменението се налага заради настъпилите промени в нормативната уредба на национално ниво и получено предложение от Районна прокуратура – Сливен.

Общинските съветници ще гласуват и промяна в бюджета на общината. Една от причините е осигуряване на допълнителни средства за спортните клубове.