Logologo_sportnoПРОЕКТ 2019- 1-BG01-KA101-061951

Английски език, спорт и технологии в нашето училище

С популяризиране на резултатите от приключилите мобилности, прилагането на новите знания и умения  в практиката и възможностите, които предлага програма Еразъм + пред училищните институции продължават дейностите на Спортно училище „Димитър Рохов“ по проект „Английски език, спорт и технологии в нашето училище.“

Екипът подготви и  издаде брошура, в която представя кратка информация за съдържанието на обученията и придобитият опит, придружена от снимков материал.

  • PRO2_20

На проведената през изминалия месец  дискусия-кръгла маса, с участието на директори и заместник-директори на Спортни училища от Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Ямбол и Чепеларе учителите от сливенското спортно училище споделиха личен опит, факти и информация за своето участие, отговориха на зададените въпроси свързани с участието на учители по спорт в европейски проекти и тяхното изготвяне.

  • Mariqna_pro
  • Pav91
  • Lucho91

В друга изява, Павлина Ангелова, Марияна Манева и Лъчезар Дойчев, представиха пред педагогическия колектив на училището презентациите от участието си в обученията във Великобритания. Те направиха оценка за своята дейност,като  разказаха за организацията и провеждането на курсовете, участието си в различните дейности, впечатленията от Великобритания и срещите  с колеги от други европейски държави.

  • PRO20

До края на месеца ще бъде осъществена среща на екипа с учениците от 11-ти и 12-ти клас, които се подготвят за професията помощник – треньор.