logo_sportno LogoИзпълнението на проекта, спечелен от Спортно училище“ Димитър Рохов“, продължава и по време на обявеното извънредно положение на територията на страната. При така създалата се обстановка, участниците в проекта осъществяват дистанционно обучение и разпространяват натрупаният опит, знания и компетентности в онлайн класни стаи. В помощ  на учениците от 12 клас, на които предстои теоретичен и практически изпит за придобиване на специалност помощник треньор, Лъчезар Дойчев, заместник директор по спорт е изготвил и представил презентация и видео материал от участието си. В дистанционното споделяне на теоретичен и практически опит са включени учителите по спорт  и учителите по специални предмети, отговорни за успешната подготовка и кариерното ориентиране на учениците.

Дистанционно прилагане на иновативни методи за работа с деца от различни възрасти, осъществяват и другите участници в проекта. Педагогическият съветник Павлина Ангелова създаде онлайн класна стая, в която участват ученици от различните класове. Главно усилията са насочени към мотивиране към учене, предотвратяване отпадането от училище и намаляване на младежката безработица.

Придобитите компетенции в областта на технологиите се оказаха изключително полезни и  на преподавателя по английски език Марияна Манева. Участието в проекта помогна за бързата адаптация към новите условия на преподаване, споделяне на опита с колеги преподаващи чужд език за успешно използване на електронната платформа google classroom и част от приложенията, с цел постигане на напредък в обучението.

  • 3

Преди стартиране на дистанционното обучение, се проведе една от планираните срещи с учениците от 10 клас,  на  която П. Ангелова и М. Манева запознаха присъстващите с възможностите за учене и обмен, които представя програма Еразъм+ и ползите от участието в тези дейности. Третият участник  Л. Дойчев, сподели  в  презентация впечатлението си от провеждането на тренировъчни занимания и  часове по физическо възпитание във Великобритания, а също и от практикуването на популярни в страната спортове.

През следващите седмици, на училищата в Сливен, както и на други образователни институции, ще бъдат предоставени дипляни на български и английски език, с кратка информация за проведените курсове във Великобритания и линк към презентация за учителите по физическо възпитание и спорт, съдържаща резюме от участието и споделен опит на заместник директора по спорт Л. Дойчев.

  • 2
  • 1