bul_X_Dim_durvetaПовече зелени площи от сега съществуващите са предвидени в проекта за благоустрояване на булевард „Хаджи Димитър“ в Сливен. Премахнатите дървета по време на ремонтните дейности ще бъдат заменени с два пъти повече. Отстраняването на някои от тях се налага заради лошо здравословно състояние, а на други – заради големите корони и коренови системи, които нарушават инфраструктурата и подземните комуникации.

Част от дърветата попадат в обхвата на улицата и няма възможност да бъдат запазени заради новите пространствени решения, а други представляват опасност за сигурността на хората, защото са неподходящи дървесни видове в близост до фасадите и подземните комуникации. Предвижда се няколко от дърветата да бъдат преместени на ново място при подходящи за тях условия. От общия брой дървета в периметъра на проекта, 80 процента от тях се запазват. На мястото на всяко премахнато дърво ще бъдат засадени по две нови. Проектът предвижда засаждане на подходящи за градска среда и тротоарни насаждения дървесни видове – с по-малка коренова система. Това ще улесни бъдещото поддържане на подземните комуникации, и ще се предотвратят щети на инфраструктурата и фасадите на сградите.

Община Сливен уверява, че всяко действие по корекция на настоящите дървесни видове е съгласувано със специалистите и е направена фитосанитарна оценка на всяко дърво. До сега подобен проект в Сливен не е реализиран. Освен модерното озеленяване и подмяната с растителни видове, подходящи за градска среда, се предвижда и поставяне на станции за зареждане на електромобили като иновативно екологично решение за по-безопасна и устойчива градска среда и изграждане на велоалеи.    Общинска администрация проявява разбиране към съпричастността на гражданите, но уверява, че се търси оптимално решение. В Общината се получават непрекъснато сигнали и искания за премахване на дървета заради нанесени щети от големите корони и дълбоки корени. Всеки сигнал се проучва внимателно и отговорно и ако има начин дърветата да бъдат запазени, това задължително се прави.

Първото възлагане по проекта е направено през 2010 година. Договор за неговата актуализация е сключен през месец юни 2018 година. В края на същата година Общинското ръководство предостави възможност на жителите на община Сливен да внасят конкретни предложения и мнения по изготвената актуализация на проекта за благоустрояване на бул. „Хаджи Димитър". През януари на 2019 година се състоя широко обществено обсъждане на проекта за благоустрояване на булеварда.