Община СливенОбщина Сливен ще продължи да финансира прояви свързани с масовия спорт, обяви ресорният заместник – кмет Нели Енергиева и поясни, че това ще стане, въпреки намалените средства в бюджета.
Тя поясни, че финансите  ще бъдат предназначени преди всичко за провеждането на спортни прояви от вътрешния и национален календар, както и за подпомагане на масовия спорт  в детските градини и училищата.

Субсидиите за спорните клубове са намалени до 250 000 лева. Освен за спорт, по – малко средства ще има и за култура. С около 100 хиляди лева са намалени средствата за културния календар и археологическите разкопки. Ще се разчита на дарения и спонсорство. Според Нели Енергиева по – малкото средства не означават, че администрацията променя приоритетите си за подпомагане на спорта и културата. При подобряване на финансовото състояние на общината ще има повече пари за подпомагане на тези дейности.