ПМГ1 378 деца ще бъдат първокласниците в община Сливен през учебната 2010/2011г.  Те ще се обучават в 27 учебни заведения на територията на общината. Почти три години се поддържа едно и също ниво като брой ученици, съобщи Йордан Берберов, началник отдел „Образование и младежки дейности” в Община Сливен.
Общинска администрация е направила необходимата организация за безпроблемно започване на новата учебна година. Вече са осигурени учебниците и учебните помагала за учениците. Готови да започнат учебен процес са и подготвителните групи в детските градини и в училищата, където има такива. Класните стаи и кабинети са освежени. Осигурени са необходимите финансови средства за течно и твърдо гориво през зимния период. Очаква се тази година на общинска издръжка да бъдат обучени около 12 500 ученици от първи до 12 клас, а в детските градини около 3 900 деца. Берберов увери, че условията за учениците и децата в детските заведения са добри и те ще учат в една приятна и комфортна обстановка.