ПаркВ началото на следващата година се очаква да започнат дейностите по интегрирания проект за благоустрояване на парк „Юнак” в Сливен. Началникът на отдел „Европейски програми и проекти” в Община Сливен Дорина Митева заяви, че общинска администрация е кандидатствала по проекта в началото на месец февруари. Вече е получено одобрение и предстои сключване на договора с договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, за да започне и същинската работа в парка. Проектът е на обща стойност 4 865 000 лв. Около четири милиона и половина лева ще бъдат предназначени за инфраструктурни дейности в парк „Юнак”, който е на площ около 100 декара. Предвижда се да бъдат изградени три зони. Едната ще бъде за деца  до три години, а другата за по-големи момичета и момчета. Кътовете ще бъдат оборудвани със съответните съоръжения. Третата зона е предназначена за места за спорт и развлечение.

Проектът е с продължителност 24 месеца. Основната му цел е да се подобри качеството на живот и работа и привлекателността на град Сливен. Това може да стане чрез подобряване на екологичните условия, парковата среда, възможностите за отдих и спорт в една от основните зелени зони на града – парк Юнак, посочи Митева.