elektrobus_slВ базата на "Пътнически превози" Сливен вече се намира първият за града електробус. Тази сутрин към парка се присъедини и първият тролейбус, съобщиха от Общината.

Поетапно до 15 септември ще пристигнат и останалите три електробуса и пет нови тролейбуса.

Доставката е част от втория проект на Община Сливен за градски транспорт, който се финансира от ОП "Околна среда" и е свързан с намаляване на вредните емисии и праховите частици.
По първия проект беше обновен автобусният парк в града, като бяха закупени 27 нови автобуса. Общината ремонтира токоизправителните станции и подмени всички трансформатори.
Електропреносната мрежа е с модерно електронно управление. Електробусите ще обслужват близките населени места и част от градските линии.