отпадъциОт три до десет хиляди лева е глобата на физически лица за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Сливен. За юридически лица глобата е от шест до 20 хиляди лева, а за минимални нарушения санкцията е до 300 лева. Николай Бакърджиев, главен експерт в отдел „Екология” в Община Сливен, заяви, че съгласно Закона за управление на отпадъците, всяка община трябва да съобрази наредбите и местното  си законодателство с изискванията на държавното. Община Сливен има приета Наредба за управление на отпадъците, според която задължение на гражданите е да изхвърлят отпадъците си в съдовете, предоставени от Общината. Това касае всички граждани, независимо дали ги ползват индивидуално или общо. Всяко изхвърляне на отпадъци, извън тези съдове, се води за нерегламентирано и води след себе си санкции. Със Заповед на кмета на града Йордан Лечков е определено изхвърлянето на битови и строителни отпадъци да става на депото в село Сотиря.

„Честа практика е, когато строителството е в разгара си и гражданите правят ремонти, с малки превозни средства да изхвърлят отпадъците си на най-близкото място. Много е трудно контролиращите органи да хващат на място нарушителите. Най-често това става по сигнал на граждани и ако те не дадат повече сведения за нарушителя, контрольорите, отивайки на място констатират изхвърлените отпадъци, а извършителят е неизвестен”, коментира Бакърджиев.

Телефоните за сигнали са  611 329 и 611 166. Контролът, който извършва Общината, по отношение на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е възложен на фирма „Общинска охрана и СОТ”, която има звено от инспектори и контрольори, които съставят актове на нарушителите. Четирима инспектори контролират нерегламентираното изхвърляне.
„Разчитаме на сигнали на граждани, които да ни дават точни координати на нарушителите и евентуално марка и номер на автомобил. Така е много по-вероятно нарушителите да бъдат глобени и да ги задължим да почистят изхвърления боклук”, каза още експертът.