obshtina_SlivenОбщина Сливен очаква одобрение на проект за превръщането на местността „Хисърлъка” в атрактивен туристически комплекс. Той е по Оперативна програма „Регионално развитие” и е на стойност шест милиона лева. Стоян Марков, директор на дирекция "Икономическо развитие и европейски програми" в Община Сливен, заяви, че  5,1 млн. лева ще бъдат осигурени с финансиране по програмата, а 900 хиляди лева от общинската администрация. Към настоящия момент са преминали определени етапи на оценка. „Министерски съвет предостави за безвъзмездно управление на община Сливен античната крепост „Хисарлъка", което е още една добра стъпка за развитието на проекта”, коментира Марков. Дейностите, които са предвидени, са проектиране на консервацията на ранно- византийска крепост Хисарлъка (Туида) и социализация на района около нея; Реставрация, консервация на обекта и социализация на съпътстващата инфраструктура в района на крепостта /атракцията/; Маркетинг и реклама на създадените туристически продукти.

Настоящият проект касае възстановителни, укрепителни, строителни, озеленителни и благоустройствени дейности, както и мероприятия по популяризиране и развитие на туристическа анимация на територията на историческата крепост „Туида” като цялостен, атрактивен туристически продукт. Обектът се намира в югоизточната част на Природен парк „Сините камъни”. Обхваща 42 дка площ. За нуждите на проекта е разработен технически проект от екип с ръководител арх. Константин Пеев. Според него се оформят три зони на интервенция. В първата зона се оформя главен подход към атракциите посредством улици, паркинги и  кътове за почивка. Втората зона е буферна и служи като преход от съвременната градска среда към античната част на обекта. Главно при входа се ситуират кътове за рекреация, лапидариум, тревни площи, зони за прегрупиране на туристически маси. Третата зона обхваща всички археологически обекти в рамките зад крепостните стени.