антични разкопки Около 70 предмета са открити при археологическите разкопки край Сливен през тази година, обяви ръководителят на експедиция ТЕМП Диана Димитрова. В „Крастава могила” край село Драгоданово, високо в насипа, са открити две ритуални площадки с керамични съдове и една глинена лампа, за която се предполага, че датира в средата на 2 век след Христа. На нивото на околния терен също е открита ритуална площадка със счупени керамични и стъклени съдове.

Директорът на Регионалния исторически музей в Сливен, Георги Кюпчуков, благодари на кмета Йордан Лечков и общинската администрация за заделените средства за провеждането на археологическите разкопки тази година. Кюпчуков обяви, че заради финансовата криза на повечето места в страната не се провеждат археологически проучвания. Въпреки това, Община Сливен е успяла да задели 60 хиляди лева за разкопките в „Крастава могила” край село Драгоданово. Почти в края на археологическия сезон кметът Йордан Лечков е съдействал на работата на археолозите с още 20 хиляди лева, с които е проучена още една могила – „Русчова” - в землището на село Трапоклово. Ръководител на проучванията и тази година беше археологът Диана Димитрова.

„Щастливи сме, че Община Сливен и Общинския съвет се обърнаха с лице към този сериозен въпрос, който повдига имиджа на общината, областта и музея”, каза Кюпчуков.
Той изрази надежда, че и следващата година ще има археологически разкопки край Сливен. Директорът на музея обяви, че е имал среща със сливенския градоначалник с цел да бъде запознат с резултатите от работата на археолозите и за евентуални преговори за осигуряване на финансов ресурс за следващата година.
„Кметът бе наясно, че не винаги при разкопки излиза това, което ние желаем. За следващата година той пое ангажимент да се намерят средства за продължаването на работата ни”, коментира Георги Кюпчуков.