SimensПреди пет години община Сливен отчиташе годишна консумация на електроенергия  за улично осветление от порядъка на 5 566 000 kWh при 60% функционалност на съоръженията. Днес тази цифра е значително по-ниска – 3 523 663 kWh, при функционалност минимум 98%. Икономията на електричество е впечатляваща – 62%. Причината Общината  да може да се похвали с този успех днес е проектът за модернизация и управление на уличното и фасадното осветление в общината, чиято реализация започна през октомври 2005 година съвместно със „Сименс”. Това е първият и засега единственият завършен проект с такъв обем в България и пример за успешно управление на Община Сливен.
В периода, в който той се изпълняваше, „Сименс” извърши модернизация на 9147 осветителни тела по улиците и в парковете на територията на общината /всички лампи са вече енергоспестяващи/, реконструира 821 стълба за улично осветление и изцяло поднови 192 електроразпределителни табла, от които 180 предават информация до диспечерския център в града безжично. Освен това компанията положи или подмени повече от 1/3 от наличните подземни кабели за улично осветление и една четвърт от въздушните кабели. Изградена бе диспечерска централа, която осигурява управление и контрол на съоръженията на уличното осветление. Тя е оборудвана с най-модерна компютърна техника и дигитално картинно изображение на съоръженията на монитори и плазмени екрани. Сливен е единствената община в България, която разполага с подобен цифров модел на уличното осветление, изграден в рамките на проекта и позволяващ високоефективно управление на поддръжката и експлоатацията на уличното осветление.

Освен по-безопасен и по-комфортен, благодарение на проекта за модернизация на уличното осветление Сливен стана и по-красив. Шестнадесет от сградите с обществено-социално и историческо значение в централната част на града вече имат художествено осветление. Сред тях са сградата на Общината, съдебната палата, Сливенската митрополия, църквата „Св.Димитър”, драматичният театър, историческият музей, художествената галерия, Средното художествено училище „Димитър Добрович”, Регионалната библиотека „Сава Доброплодни”, градската часовникова кула и др.

„Сименс” ще продължи да се грижи за поддръжката на уличното осветление на града още 15 години с функционална надеждност минимум 98%.