obshtina_SlivenОбщински съвет Сливен избра днес нов заместник – председател. Това е юристът Момчил Пантеелеев от гражданското сдружение „Обединени за промяна на Сливен”. Решението бе взето на заседанието на Общински съвет-Сливен днес. Досега групата нямаше представител в ръководството на местния парламент. С 22 гласа „за” и 17 „против” бяха направени промени и в ръководствата на някои от Постоянните комисии.
Освободена бе д-р Ганка Василева като председател на Комисията по оперативен и следприватизационен контрол. Освободен бе и д-р Радко Кесов от поста председател на комисията по „Здравеопазване, социална и жилищна политика”. Освободена бе и Мариета Петкова от БСП като председател на комисията по местно самоуправление и регионална политика. На мястото на д-р Ганка Василева като председател на комисията по оперативен контрол бе избран Иван Василев. Комисията по здравеопазване се оглави от д-р Венелин Йорданов, а представителят на „Обединени за промяна на Сливен” Сашо Александров бе избран за председател на комисията по местно самоуправление. Общинските съветници внесоха и още едно предложение за член на постоянната комисия по оперативен контрол към Общински съвет бе изран д-р Живко Минчев. След внесените промени общинските съветници от БСП, както и някои други от общинските съветници гласували против решението за промяна излязоха с протестна декларация и напуснаха залата. Те обвиниха „Обединени за промяна на Сливен”, че са продали гласовете си, за да влязат в съюз с ГЕРБ. Председателят на групата общински съветници „Обединени за промяна на Сливен” Галин Кънчев бе категоричен, че те работят единствено и само в интерес на града, а промените в състава на комисиите се налагат заради това, че досега не е бил спазен квотният принцип и „Обединени за промяна на Сливен” са нямали нито един ръководител на комисия, както и заместник председателско място, което им се полага по право.

Местните парламентаристи гласуваха и изменение в бюджета на Община Сливен за 2010г. След проведен вот, се даде съгласие за кандидатстване на Община Сливен с три проекта. Беше уважено и постъпилото предложение за отпускането на временен безлихвен заем на Младежки дом – Сливен за изпълнение на проекта „Активни в промяна на нашето бъдеще” по програма  „Младежта в действие”. Беше  позволено и от отпускане на такъв заем на Сдружение „Младежки център за неформално образование Сливен” за изпълнение на проект  „Младежки информационно-консултантски център – Сливен” по програма „Младежки информационно-консултантски център”.