sl_largoКомисия, към Община Сливен ще се занимава с преброяване на населението през 2011 г. Неин председател е секретарят на общината Петя Руменова. Комисията проведе две заседания, на които са уточнени плана за работа и първоначалните ходове за започване на процеса.
Петя Руменова информира, че същинското преброяване ще се проведе от 10 до 22 март 2011 година. За целта на Община Сливен са необходими 738 преброителя и 191 контрольора. Те ще бъдат назначавани от Териториалното статистическо бюро, което ще извършва и заплащането. Кандидатите за преброители могат да подават документи до 10 декември в деловодството на общината, от където гражданите могат да получат формуляри на автобиография и заявление за кандидатстване. Такива бланки са публикувани и на сайта на общината http://www.sliven.bg/, в подраздел „Преброяване 2011 г.”
Основно изискване на преброителите е да са с минимум средно образование и комуникативни. Желателно е да са хора, които боравят добре с цифри - финансисти, икономисти. Ще бъдат избрани и резервни преброители.

„За първа година на резервен преброител, дори ако не се включи в преброяването, ще бъдат платени 20 лева само за това, че се е ангажирал. Резервните преброители ще бъдат обучени наравно с останалите. За обучението все още няма графици. Най-вероятно то ще се проведе в началото на януари”, каза Руменова.

Хонорарът на всеки преброител за периода на преброяване е около 340-350 лева. На преброено лице се заплаща 1,40 лв.  на преброена сграда и преброено жилище – по 30 стотинки, на преборена сграда във вилната зона – 3,60 лв. Всеки преброител получава по 80 стотинки за лице, което е извършило електронно преброяване и предостави документа си за това. За временно присъстващите лица ще се плаща по 10 ст. Контрольорите ще получават по 70 лева на един преброителен участък, но участъците са между четири и пет за всеки контрольор. За придружител в по-проблемните квартали в града и по селата ще се заплаща по 30 лева.