река АсеновскаИзхвърлените строителни отпадъци в коритото на река Асеновка  са отстранени. След получения сигнал, че реката е замърсена от неправомерно изхвърляне на отпадъци, Община Сливен направи необходимите действия за почистването й.
Инспектори от дирекция" Контрол на техническа инфраструктура, транспорт, търговия и околна среда" в администрацията, са направили оглед на мястото. Съвместно с фирма „Общинска охрана и СОТ” проблемът е решен. Кметът Йордан Лечков обяви, че всеки, който изхвърля нерегламентирано отпадъци, ще бъде глобен. Подобни случаи са зачестили, а нарушителите са главно подизпълнители на големи фирми. Градоначалникът призова всеки, който е свидетел на нарушения, да направи снимков или видеоматериал, като виновниците ще бъдат наказани с глоби.