Младежки домМладежкият дом в Сливен спечели нови два проекта. Те ще бъдат реализирани по време на Балканския младежки фестивал в Сандански, който ще се проведе от  4 до 30 септември тази година, съобщи директорът на Младежкия дом Таня Евтимова. Единият проект е краткосрочен и обхваща дейности за един месец. В него ще вземат участие 20 доброволци от шест страни. Те ще организират всички дейности и ще подпомагат програмата на фестивала. Доброволците ще се включат в неговото популяризиране, подготовка и реализиране на конкретни дейности, обобщаване на резултатите, обратна връзка с участниците и популяризиране на резултатите от проекта, европейска доброволческа служба и на програма “Младежта в действие”. С участието си в проекта доброволците ще развитият своите творчески, организационни и езикови способности, ще работят в екип и ще създадат контакти с млади хора от Сливен, Сандански и други градове от страната и с младежки организации от България и чужбина. Проектът им дава шанс да се запознаят с българската и балканската култура и традиции, с ежедневието и стремежите на младите българи и с дейността на младежки организации от България, региона и Европа. Проектът започва работа от 1 септември и ще продължи до 30 септември. Той се финансира от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по програма „Младежта в действие 2007-2013г.”

По втория проект „Младостта на Балканите” –  Дейност 2 – „Младежта в действие”, ще участват двама доброволци - Jose от Испания и Douglas от Великобритания. Той е за период от осем месеца, от 1 септември 2010г. до 01.05.2011. Финансова стойност на проекта е 9 100.00 евро. В началото на своята доброволческа служба участниците ще живеят и работят в гр. Сандански, където се провежда ежегодния Балкански младежки фестивал, а втората част ще се реализира в София, Сливен и региона. Младежите ще участват в дейности свързани с подготовката, провеждането и популяризирането на Балканския младежки фестивал (БМФ) и в текущи проекти и кампании на организацията. Те ще се включат в разработване на информационни и рекламни материали, подготовка и реализиране на конкретни фестивални дейности, публикуване на материали в Интернет, организиране на срещи и събития за популяризиране на ЕДС(Европейската доброволческа служба), програма “Младежта в действие”, Еврапейската година на доброволчеството. С участието си в проекта доброволците ще развитият своите творчески, организационни и езикови способности, ще работят в екип, ще създадат контакти с млади хора и младежки организации от България и чужбина.

Директорът на Младежкия дом допълни, че сдружение „Младежки център за неформално образование Сливен” също ще работи по проект. Той е под надслов "ДА - Европейска младежка солидарност!". Времетраенето му е от 4 до 13 септември и е на стойност 23 962 евро.   В началото на проекта младежите ще се запознаят с културата и традиционната музика на страните, от които са участниците в проекта и ще получат задача по време на творчески ателиета всяка група да направи нов аранжимент на своя песен, като включи в новата творба елементи на традиционна музика от друга страна, чиито младежи участват в проекта.

Община Сливен е партньор в организирането на ХV-я Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите”, който ще се проведе от 8 до 13 септември в град Сандански. Младежкият дом и Младежкият център за неформално образование в Сливен също оказват подкрепа на фестивала.