obsht.suvet_Sl2С 21 гласа „за” срещу 19 „против” предложението за теглене на нов заем от общината в размер на 6 136 000 евро бе прието на сесия на местния парламент. Това стана след три часови дебати, в които имаше и политически и икономически акценти.

Съветниците приеха предложение, според което при кандидатстването на общината пред съответната финансова институция трябва да се отстоява по ниска лихва по кредита и гратисният период да бъде не 6 месеца, а една година.

Първият и основен проект, който ще бъде съфинансиран чрез парите от заема, е проекта за водния цикъл на Сливен. Общият финансов ресурс за реализиране на проекта е 52 622 783 лв., като източниците на финансиране са от Кохезионен фонд - 31 636 817 лв; национално съфинансиране от държавния бюджет – 7 909 204 лв.; Общински заем от финансова институция – 3 579 043 евро или 7 000 000 лв.; собствени бюджетни средства - 6 076 762 лв. Близо 80% от общинския дълг ще бъде насочен към проекта. Вторият обект, който се предлага да бъде финансиран, е „Изграждане на водопроводна мрежа в кв. „Ново село” 2а, местности „Хисарлъка”, ”Среди дол”, „Градището” в селищно образувание „Изгрев” - Сливен. От банковия заем за тях ще бъдат използвани 1 700 000 лева. 

За обект ремонт на физкултурен салон и коридори VІІІ – мо ОУ „Юрий Гагарин” в Сливен ще бъдат заделени 98 138 евро или 191 941 лв. от заема.

Срокът на заема е 10 години.