помощиРегионална Дирекция за социално подпомагане гр.Сливен информира, че от 01.08.2010г. стартира приема на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление съгласно Наредба №РД-07 / 5 от 16.05.2008г. на МТСП.
Целевата помощ за отопление за сезон 2010-2011 г. е в размер на 56,86 лв. месечно и се отпуска за период от пет месеца. Молби-декларации се приемат в Дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата или семействата.
До 27.08.2010г. Дирекции „Социално подпомагане” от област Сливен са приели общо 3 227 молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление, както следва:

- Д”СП” Котел – 999 молби;

- Д”СП” Нова Загора – 130 молби;

- Д”СП” Сливен – 2098 молби, от които 320 в община Твърдица.

До настоящия момент са издадени 798 Заповеди за отпускане на целева помощ и 22 Заповеди за отказ от целево подпомагане. Останалите приети молби-декларации са в процес на обработка.
Крайният срок за подаване на молби-декларациите за отпускане на целева помощ за отопление е 31 октомври 2010 г.
Подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление през предходния отоплителен сезон – 2009/2010г. в област Сливен са били 9 624 бр.