Sinya_zona_slРаботното време на „Синя зона“ от днес е променено и вече е от 09:00 до 17:00 часа , съобщи директорът на Общинско предприятие „ Градска мобилност“ Димитър Пантелеев.. Досега работното време беше от 08:00 до 18:00 часа,

На страницата на Община Сливен е публикувана промяната на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен изменена и допълнена с решение № 865/17.10.2017 г., където е посочено новото работно време на „Синя зона“ -  Сливен.