Karandila__stadionНа концесия за 25 години дават стадиона на Карандила. Обявената от Община Сливен процедура е само с един участник. Това е „Балкан Хоспиталити Мениджмънт“ ЕООД. Фирмата печели избора. Тя е с адрес в Нова Загора. Неин управител е Диньо Русев.
Концесионното възнаграждение е 2100 лв. без ДДС годишно.

Концесионерът се задължава да направи инвестиции за 70 хил. лева в срок от 2 години. По закон договорът ще бъде подписан до три месеца след одобрение от общинския съвет.

Стадионът остана без поддръжка през последните 15-20 години. През 2017 г. държавата прехвърли собствеността на община Сливен, съобщава “Труд“.