martenici_slivenТрадиционният пазар на мартеници ще се проведе в Сливен от днес, 5 февруари, до 3 март. Местата и сроковете за издаване на разрешения за търговия с мартеници са определени.

Червено- белите символи на пролетта могат да се продават на открито по бул. „Цар Освободител", на територията на Общинския пазар и микропазарите в кварталите "Българка", „Сини камъни", „Дружба" и „Даме Груев". Издавани са необходимите разрешения във връзка с Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен.

През изминалата година Община Сливен издаде 167 разрешителни за търговия с мартеници. От тях 102 са били за бул. „Цар Освободител", останалите за сливенските квартали. За територията на общинския пазар и микропазарите в кварталите разрешителните се издават от ОП „Общински пазари".