ulica_RakovskiДейностите по "пробива" на улица "Г.С. Раковски" в Сливен започват утре, 15 февруари. Стартът ще бъде даден от кмета Стефан Радев от 11 часа в района на ул. "Антим I " № 12

Целта на един от важните проекти за града е да се осигури еднопосочно движение в двете направления чрез изграждането на втори „ръкав“ на улица „Г.С. Раковски“, което ще има положително въздействие по отношение проводимостта и безопасността на движението в района.

Фирмата-изпълнител е СД "Берко90-Берковски и сие". За изпълнението на проекта са  проведени отчуждителни мероприятия.