sresta_slПромени в Наредбата за обществения ред в Oбщина Сливен обсъдиха на работна среща със заместник- кмета  Румен Иванов. В работната група, сформирана със заповед на кмета, са включени представители на общинската администрация, общински съветници,  представители на полицията.

От Районно управление „Полиция“- Сливен предложиха промени в текстовете за нощните заведения. Предлага се в тях да се осигури контролно-пропускателен режим, съгласуван с органите на МВР и действащ съгласно Закона за частната охранителна дейност. Предлага се още нощните заведения да са оборудвани с технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие, както и на метални предмети, които биха могли да бъдат опасни. Предлага се също нощните заведения да имат камери, записите от които да се пазят 30 дни и при необходимост да се предоставят незабавно на полицията. Друго предложение е всяко заведение да има отговорник за контролно-пропускателния режим и видеонаблюдението. Според полицията въвеждането на такъв режим ще помогне да се избегне и внасянето на упойващи и други опасни вещества.

Според предложенията, при неизпълнение на тези изисквания няма да се издава разрешително за удължено работно време. При нарушение на наредбата в тази й част се предлага разрешителното да бъде отнемано.

По време на работната среща бяха направени предложения за промени в текстовете, които касаят движението на каруци. Предлага се сегашният текст, според който движението на каруци „извън територията на град Сливен“ се допуска при определени условия да се промени и да стане „на територията на община Сливен“. Предлага се и въвеждането на зони за забрана на движение на каруци.

Следващото заседание на работната група ще бъде на 29 март. Тогава се очаква проектът на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред на територията на община Сливен да бъде готов.