MitnicaМитническото бюро в Сливен няма да се закрива, заяви заместник - кметът Румен Иванов по повод информации за изразено от сливенски фирми притеснение от евентуално закриване на бюрото.

Иванов допълни, че кметът на Община Сливен Стефан Радев е изпратил запитване до Министерството на финансите и Агенция „Митници“.  От там са отговорили, че към настоящия момент не е налице необходимост от преобразуване или закриване на Митническо бюро - Сливен.

Зам.-кметът каза още, че съгласно Закона за митниците промени с митнически бюра като преобразуване или закриване може да станат със заповед на министъра на финансите по предложение на директора на Агенция „Митници“.