Asenovec_yazovirНяма опасни язовири на територията на общината или подадени сигнали за критични ситуации. Нивото им се следи непрекъснато, монтирани са спирателни кранове, успокоиха от общинската администраця.

Кметът Стефан Радев обяви, че промяната в Закона за водите дава възможност на общините да  прехвърлят части или всички свои язовири на държавна компания, която да  се грижи от момента на прехвърлянето им за тях.

„Извършваме анализ на язовирите, собственост на Община Сливен и  каква политика ще изработим в тази посока“, каза още Радев.