uchenici_priemГотовност за стартиране на новата учебна 2018/ 19 година са заявили всички училища на територията на Oбщина Сливен.
Според информация, подадена от директорите на учебните заведения, е извършено почистване на дворните пространства, приключени са ремонтните дейности, материалната база е в добро състояние, спазени са всички санитарно-хигиенни изисквания. Доставени са всички заявени познавателни книжки, учебници и помагала, както и задължителната учебна документация.

На територията на общината функционират 34 общински училища. Към момента няма подадена информация за проблеми с подготовката за предстоящия отоплителен сезон.

През месец септември беше извършено последното - четвърто класиране за прием на учениците в първи клас, след което е ясно, че на територията на общината са записани 1278 първокласници.
За втора година приемът на учениците в първи клас се извършва чрез специализирана електронна система, която улеснява в пъти обхвата и приема на децата.