largo_SlivenПериодът и местата за извършване на търговска дейност на открито, във връзка с предстоящите празници за Димитровден, се регламентират с кметска заповед. Това съобщиха от Сливенска община

Мястото за настаняване на всички съоръжения, атракциони, маси и сергии ще бъде паркингът, който се намира източно от северния вход на стадион „Хаджи Димитър“.
За занаятчиите е определен бул. „Цар Освободител“ – от Стария бряст до площад „Добри Желязков“.

Съгласно заповедта, всички търговци, на които е разрешено да осъществяват търговска дейност на открито - от 15 до 28 октомври, трябва да спазват определените места, да си заплатят таксите, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен.
Те трябва да спазват още хигиена и да поддържат чистота около масите, караваните, автомобилите, атракционите и съоръженията.