Stariya_bryast_posl_sustoyanie_07_18Опасно надвисналите сухи клони на Стария бряст ще бъдат премахнати днес, съобщиха от ОП „Озеленяване“.

От Общинско предриятие поясниха, че е предоставен окончателен доклад на „Фортис Визио“ и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата на изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Сливен, се налага да бъде извършена санираната сеч.
Ще бъдат премахнати високите скелетни клони, като сухата кора ще се отстрани, за да не се разпространява трахеомикозата.

Причината е, че сухите клони могат да паднат и при наличие на пулсиращ вятър да застрашат преминаващите покрай дървото.

Стария бряст бе обявен  за  Дърво на Европа преди 4 години. Сега общината се бори за оцеляването му.