slivenПублично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. ще се проведе на 28 декември, от 9 чааса, в зала "Май".

Канят се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

 

линк към проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. : https://mun.sliven.bg/uploads/8DD3A078DAF0755F3C328AAA6AB06514.pdf