sesiya19budjetС  27 гласа „за“, 7 „против“ и   1 „въздържал се“ общинските съветници гласуваха проектобюджета на Община Сливен за 2019 година.

Стойността му за настоящата година се равнява малко над 108 млн. лева, а кметът Стефан Радев го определи като реалистичен и изпълним. Дебатите продължиха час и половина.
Доволен от резултата бе Радев. Той посочи, че бюджетът за тази година е напълно изпълним, а гражданите имат много очаквания за подобряване средата на живот в Сливен.

Групата общински съветници от БСП не подкрепи основния финансов документ.  Мариета Петкова сподели, че бюджета няма сериозни предложени за нови обекти и промени на територията на общината, а по европейски проекти не се очакват никакви капиталови разходи.

На днешното редовно заседание общинските съветници разгледаха и приеха 38 предложения в заложения дневен ред. Те дадоха ход за продажбата на общинската част от бившата Популярна банка, одобриха предложението за изменение на Наредбата за обществения ред. С решението влиза в сила забрана за изграждане на автомивки, вулканизатори, комплекси за автоуслуги, които създават предпоставки за нарушаване спокойствието на живеещите в района. В населените места работното им време се променя от 7 часа до 22 часа.

В рамките на заседанието беше приета изцяло нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Текстовете в нея регламентират отдаването на общински имоти до 5 години, без право на удължаване на сроковете.