detski-gradini.mМодулът за регистрация на заявления за прием в детски градини, детски ясли и яслени групи вече е активен, съобщиха от Сливенска община.
Съгласно утвърдения график системата ще е отворена до полунощ на 12 февруари, а класирането за този месец  ще бъде обявено от 10 ч. на 15 февруари.

От днес до 12 февруари, включително, родителите могат да регистрират и редактират своите заявления. Графиците за прием за цялата 2019 год. са достъпни на специализирания сайт за прием  - priem.sliven.bg.

След влязлата в сила актуализация на общинската наредба за прием регистрирането на заявления за участие в класиране ще се извършва за календарна година.
Важно за родителите е да знаят, че всички заявления, които са били активни към месец декември 2018 год. вече не са активни.

В случай, че родителят иска да участва в класиране през 2019 год. е необходимо да подаде наново заявление в специализирания сайт.

При възникнали въпроси или затруднения при работата с онлайн системата, родителите могат да се обръщат за съдействие към директорите на детските градини и ясли и определените от тях служители, както и към Ина Николова, главен експерт в Дирекция „ОКВО“ в Община Сливен