sl_Obstina_SlПроектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край, набира Общински фонд „Култура”.
Проектите се приемат до 16 ч. на 1 март 2019 година в деловодството на Общинска администрация.
Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен.

Съгласно Правилника за работа на Фонда, право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина.

Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др.

Вносителите на проекти могат да направят справка в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на фонда.