IMG-5ab4717a8850c277d11cf864a032c1a6-VТрима педагози от Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен получиха сертификат и документ Europass Mobility, след успешното им участие в структурирани курсове по проект „Английски език, спорт и технологии в нашето училище“ (English language, sport and technology in our school.

Проектът, спечелен от Спортното училище е съфинансиран по програма Еразъм+ и включва  дейности, насочени към повишаване на компетентностите  на педагози от системата на образованието в страните членки на Европейския съюз.

Представителите на Спортното училище участваха в квалификационни дейности по програма на  акредитирани обучителни центрове в различни градове на Великобритания: в Екситър  - на тема „По-добър английски за учители“, в Брайтън – „Преподаване на английски език чрез технологии“, в Уорчестър – Курс за учители по физическо възпитание и спорт в начален и среден курс.

Следващият етап от изпълнението на проекта е свързан с разпространение и популяризиране на резултатите и възможностите, които осигурява програма „Еразъм+“.

sportno_proekt_19